ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО ФОРУМУ УКРАЇНИ

1.1. Всеукраїнська спілка громадських організацій "Міжнаціональний форум України" (надалі – Форум) є всеукраїнською спілкою громадських організацій, діяльність якої поширюється на території всієї України.

2.Мета, завдання і напрямки діяльності Форуму.
2.1. Основною метою діяльності Форуму є: поєднання зусиль членів Форуму, для реалізації їх спільних інтересів у сприянні збереженню національної, культурної, мовної, релігійної самобутності етнічних спільнот України і гармонізації міжнаціональних і міжконфесійних відносин.
2.2. Форум вважає своїми завданнями:
- координацію спільних дій і реалізацію спільних проектів членів Форуму;
- представництво спільних і делегованих інтересів членів Форуму;
- сприяння членам Форуму в реалізації їх статутних положень і здійсненні реального впливу на формування в Україні громадянського суспільства.

3.Члени Форуму, їх права і обов'язки.
3.1. Членами Форуму можуть бути офіційно зареєстровані або належним чином легалізовані громадські організації і їх спілки, що визнають Статут Форуму, підтримують своєю діяльністью реалізацію мети і завдань Форуму, беруть участь у його заходах.
3.2. Прийом членів здійснюється рішенням Президії Форуму. Підставою для прийому є письмова заява, до якої додається рішення повноважного керівного органу організації що вступає до Форуму і копії її реєстраційних документів.
3.3. Член Форуму має право:
- брати участь у заходах Форуму
- брати участь у формуванні керівних органів Форуму;
- отримувати інформацію із загальних питань діяльності Форуму;
- брати безпосередню участь у виробленні та реалізації програм і планів діяльності Форуму, вносити до керівних органів Форуму пропозиції та проекти документів;
- отримувати підтримку Форуму, його сприяння в захисті своїх законних прав та інтересів;
- вільно виходити з числа членів Форуму;
3.4. Член Форуму зобов'язаний:
- брати безпосередню участь в діяльності Форуму;
- дотримуватись вимог цього Статуту та виконувати рішення керівних органів Форуму.

4.Організаційна структура і керівні органи Форуму.
4.1. Вищим органом Форуму є З'їзд делегатів, обраних членами Форуму, що скликається Президією Форуму не менше як один раз на два роки. Норми представництва на З'їзді визначаються Президією Форуму.
4.4. В період між З'їздами вищим органом Форуму є Координаційна рада, яка збирається на свої засідання не менше як один раз на шість місяців.
До складу Координаційної ради входять за посадою керівники або повноважні представники організацій - членів Форуму, а також Голова та члени Президії Форуму. Рішення Координаційної ради правомочні, якщо у її засіданні беруть участь більшість її членів.
4.6. Поточну роботу Форуму між З'їздами та засіданнями Координаційної ради здійснює Президія Форуму, що скликається не менше одного разу на три місяці. До складу Президії Форуму входить Голова Форуму і члени Президії Форуму. Президію Форуму очолює Голова Форуму. Рішення Президії Форуму правомочні, якщо у її засіданні беруть участь більшість її членів.
4.8. Поточну роботу Форуму між З'їздами та засіданнями Координаційної ради Форуму і засіданнями Президі Форуму здійснює Голова Форуму.


Вернуться на главную страницу

Hosted by uCoz